สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      123
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-616-7148-01-4
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      กรกฏาคม 2552
จำนวนหน้า:      144
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการ “ร่วมสร้างสรรค์สังคม ด้วยฐานคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ” โดยการดำเนินงาน ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรมมีแนวคิดเชิงบูรณาการในการผสานเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ เชื่อมโยงกับบริบทของสถาบัน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ของสังคม และสืบเนื่องจากการ จัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในปีงบประมาณ 2551 เป็น จุดเริ่มต้นที่นำมาสู่กระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ สำหรับปีงบประมาณ 2552 ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลโดยดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรม ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการค้นหาต้นแบบธุรกิจคุณธรรม สำหรับ เผยแพร่ ...

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button