สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ทำดีตามรอยพ่อ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ทำดีตามรอยพ่อ
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      124
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-974-93308-5-2
สำนักพิมพ์:      พฤษภาคม 2552
จำนวนหน้า:      194
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำความดีตายรอบพระยุคลบาท

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button