หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      125
ผู้เขียน:      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ISBN-10(13):      978-974-519-338-3
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      พฤศจิกายน 2551
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

หนังสือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้...ของครูสาธิตเกษตร เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความเชิงวิชาการ โดยมุ่งนำเสนอนวัตกรรมที่อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้กับนักเรียนและผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะเผยแพร่สู่งสังคมได้

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button