สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      130
ผู้เขียน:      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button