สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: พุทธประวัติ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      พุทธประวัติ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      131
ผู้เขียน:      จันทร์จิรา จูมพลหล้า, มณีวรรณ ศรีนา, มนตรี วิวาห์สุข, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      พฤศจิกายน 2549
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถใช้เป็นหนังสืออ่านได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน ลักษณะเด่นคือ จัดทำเป็นหนังสือภาพการ์ตูน กระตุ้นให้เด็กสนใจอยากอ่าน และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาสาระที่สั้นกระชับครอบคลุมสาระสำคัญ อันมีส่วนเสริมให้เด็กและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเข้าใจความเป็นมาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาตลอดจนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button