หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      132
ผู้เขียน:      กิติศักดิ์ สินธุวนิช, นพดล กรรณิกา, ประยงค์ รณรงค์, พระครูใบฏีกาชฏิล อมรปญฺโญ (หลวงตาแชร์), พลเดช ปิ่นประทีป, มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ, ศศิธร เล็กสุขศรี, อัมพร แก้วหนู, อุกฏษฏ์ มิลินทางกูร, อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม, ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ISBN-10(13):      978-974-9772-26-3
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มกราคม 2550
จำนวนหน้า:      216
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

บันทึกการเดินทางสู่แดนมังกรสันติแห่งหิมาลัยเพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) อันลือลั่น

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button