สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: งดงามตามวิถีคุณธรรม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      งดงามตามวิถีคุณธรรม
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      149
ผู้เขียน:      ดวงพร เพชรสังกฤต, ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ, ภุชงค์ กนิษฐชาต, ศูนย์คุณธรรม, หทัยชนก ชัยเกษม, แวนด้า ปทุมรส
ISBN-10(13):      978-616-91809-0-6
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      กรกฏาคม 2556
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

จากประสบการณ์การทำงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ส่งเสริม กระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมอันดีในสังคมไทยมานานเกือบ ๑๐ ปี และจัดให้มีงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทุกๆ ๒ ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้น ในสังคมของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม อาทิ กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มชุมชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มการศึกษา โดยในปีนี้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “สร้างชาติ สร้างไทย สร้างใจซื่อตรง” เพื่อสร้างความตระหนักด้าน ความซื่อตรงให้แก่สังคม และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button