สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      153
ผู้เขียน:      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การอยู่ร่วมกัน (Living together) คือ สิ่งสูงสุด -- ศีลธรรมอยู่ในสมองส่วนหน้า -- สัมพันธภาพทางดิ่งกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน -- สังคมไทยจะต้องออกจากภพภูมิเก่าจึงจะพ้นวิกฤต -- ภพภูมิเก่า : ภพภูมิแห่งอำนาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง -- มรรค 8 แห่งการปกฏิวัติสัมพันธภาพ -- สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล : ปฏิวัติจิตสำนึก-ปฏิวัติสัมพันธภาพ-ปฏิวัติสังคม

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button