สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ทำความดี ไม่มีที่สิ้นสุด
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      157
ผู้เขียน:      ธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่อง จากผลงานเยาวชนไทย ในโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 86 พรรษา และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความจริง ความดี ความงาม ที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดควมตระหนักในคุณค่าของการทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button