สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: คู่มือโรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คู่มือโรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      5
ผู้เขียน:      บัญญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ศิวพร ปกป้อง, สร้อยบุญ ทรายทอง, สายฤดี วรกิจโภคาทร
ISBN-10(13):      978-616-235-012-2
สำนักพิมพ์:      พ.ศ.2552
จำนวนหน้า:      140
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

"ในชีวิตของครู ถ้าครูเป็นตัวอย่าง

ครูเป็นคนดี คุณครูเป็นคนมีศีลธรรม

คุณครูพูดเพราะ คุณครูเอื้อเฟื้อ คุณครูไม่ทะเลาะกัน

คุณครูไม่มีการพนัน

คุณครูใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้เด็กเห็น

จะต้องสอนอะไรอีกเล่า"

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button