สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      396
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      8
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

สื่อเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ได้แก่

๑. ความเป็นมา

๒. เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๓. ความหมายของชุมชน

๔. ระดับของชุมชนคุณธรรม

๕. หลักการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๖. พฤติกรรมของคนในชุมชน

๗. กระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๘. คุณธรรมที่ส่งเสริมในชุมชนคุณธรรมที่เป็นจุดเน้นในปี 2560

๙. เกณฑ์การประเมิน “ชุมชนคุณธรรม”

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button