หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      413
ผู้เขียน:      ชลนภา อนุกูล และศยามล เจริญรัตน์, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      -
จำนวนหน้า:      224
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ชลนภา อนุกูล และศยามล เจริญรัตน์


Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button