หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม(หมู่บ้าน/ชุมชนต่อต้านทุจริต) (วีดิทัศน์ความรู้)
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม(หมู่บ้าน/ชุมชนต่อต้านทุจริต) (วีดิทัศน์ความรู้)
หมวดหมู่:      สื่อองค์ความรู้/รายงานการวิจัย
รหัสหนังสือ:      436
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

สื่อเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

https://www.youtube.com/watch?v=OZEQaiEX0aI

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button