หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่: กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      79
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000071
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, file ชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายธนพล สายธรรม

เบอร์โทรติดต่อ

086-421-0690 Email : Sringkann@hotmail.com

ที่อยู่ เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๔ หมู่บ้านป่าตาล ตำบล สันผักหวานอำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๓๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button