บ่มเยาวชนเป็นคนดีด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา  Print
ชื่อเรื่อง:      บ่มเยาวชนเป็นคนดีด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา 
รหัสหนังสือ:      83
ผู้เขียน:      นันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร, อารีณะ วีระวัฒน์
ISBN-10(13):      978-974-235-259-2
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
รายการแนะนำ:      -61
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

๕ ปี นับตั้งแต่ความคิดก่อร่าง

จนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ

ครั้งที่ ๓

 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน

และขยับไหว

สังคมไทยด้วยการทำความดี

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย