เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา
ชื่อเรื่อง:      เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา
รหัสหนังสือ:      95
ผู้เขียน:      จารุประภา วะสี, มัณฑนา บรรณาธรรม, อรสม สุทธิสาคร
ISBN-10(13):      978-974-06-5625-8
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      236
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -8
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

มักกล่าวกันว่า "ความเห็นแก่ตัว" เป็นธรรมชาติของมนุษย์ หากข้อความดังกล่าวเป็นความจริง

ก็จริงเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะในส่วนลึกเราทุกคนมีน้ำใจ และความใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้น