ความพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม
ชื่อเรื่อง:      ความพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม
รหัสหนังสือ:      103
ผู้เขียน:      รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ สมยานะ
ISBN-10(13):      978-974-300-621-0
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      176
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -12
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover