คุณธรรมนำการพัฒนา ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม Print
ชื่อเรื่อง:      คุณธรรมนำการพัฒนา ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม
รหัสหนังสือ:      105
ผู้เขียน:      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      24
รายการแนะนำ:      -18
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover