งาน พลังกลุ่ม และความสุข Print
ชื่อเรื่อง:      งาน พลังกลุ่ม และความสุข
รหัสหนังสือ:      112
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
รายการแนะนำ:      -7
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

ผลผลิตขอโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ว่าด้วยงาน พลังกลุ่ม และความสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต เนื่องจากกระบวนการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับคนที่ทำงานก็มีความสุขและเติบโตขึ้น