พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ชื่อเรื่อง:      พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
รหัสหนังสือ:      130
ผู้เขียน:      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -6
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน