ห้องสมุดรักการอ่าน : คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป
ชื่อเรื่อง:      ห้องสมุดรักการอ่าน : คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป
รหัสหนังสือ:      141
ผู้เขียน:      สมสกุล บุญกำพร้า, เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ
ISBN-10(13):      978-974-04-9479-9
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -4
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover