คู่มือโรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา Print
ชื่อเรื่อง:      คู่มือโรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา
รหัสหนังสือ:      5
ผู้เขียน:      บัญญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ศิวพร ปกป้อง, สร้อยบุญ ทรายทอง, สายฤดี วรกิจโภคาทร
ISBN-10(13):      978-616-235-012-2
สำนักพิมพ์:      พ.ศ.2552
จำนวนหน้า:      140
รายการแนะนำ:      -386
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     

"ในชีวิตของครู ถ้าครูเป็นตัวอย่าง

ครูเป็นคนดี คุณครูเป็นคนมีศีลธรรม

คุณครูพูดเพราะ คุณครูเอื้อเฟื้อ คุณครูไม่ทะเลาะกัน

คุณครูไม่มีการพนัน

คุณครูใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้เด็กเห็น

จะต้องสอนอะไรอีกเล่า"