ตอนที่ ๖๙ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม”
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๖๙ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม”
รหัสหนังสือ:      23
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000018
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      Not specified
รายการแนะนำ:      -5
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้
นายพยัญ ผาบสิมมา โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายไกรสร พิมพ์ประชา 081 964 4026
ผอ.ชุติกาญจน์ ผาสุก (ปัจจุบัน) 081 994 7913
เบอร์โทรติดต่อ

081-061-2662, 088-315-5861

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านจับไม้ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ :43120
kaison_ppcha@hotmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XvHUKG4jaSc