ตอนที่ ๘๒ “ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” Print
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๘๒ “ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
รหัสหนังสือ:      30
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000025
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      Not specified
ราคา:        
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง พระสรยุทธ ชยปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร,สารคดีดอกไม้บาน ตอน หนึ่งไร่หนึ่งคุณธรรม
รายชื่อบุคคล พระสรยุทธ ชยปญฺโญ
เบอร์โทรติดต่อ

089-926-3877

ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=VQsRUg3y9L0