สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บ้านนาท่อม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บ้านนาท่อม
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      81
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000072
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง บ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

นายถาวร คงศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลนาท่อม

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button