สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บ้านทุ่งโมง
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บ้านทุ่งโมง
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      82
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000072
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button