"ศาสตร์แห่งพระราชา" แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้คนเป็นฅน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      "ศาสตร์แห่งพระราชา" แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้คนเป็นฅน
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      84
ผู้เขียน:      วิระยุทธ์ สุวรรณทิพย์
ISBN-10(13):      978-676-7198-93-7
สำนักพิมพ์:      8/2553
วันที่ตีพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
จำนวนหน้า:      70
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขว้างทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี บริหารประเทศให้เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี"

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button