สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      85
ผู้เขียน:      บัญญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ศิวพร ปกป้อง, สร้อยบุญ ทรายทอง, สายฤดี วรกิจโภคาทร
ISBN-10(13):      978-616-235-013-9
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า:      125
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

"การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมง่ายที่สุดต้องเริ่มจากผู้ใหญ่

เป็นผู้นำในการทำให้ดู หากตัวเองทำดีแล้วจะกลาบเป็นตัวอย่าง...

เมื่อทำดีต้องทำดีทั้งในครอบครัว และกับบุคคลรอบข้าง

ที่เราสัมพันธ์ด้วยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย"

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button