จดหมายข่าว : จิตตศิลป์
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      จิตตศิลป์
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      113
ผู้เขียน:      โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า:      108
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ว่าด้วยจิตตศิลป์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตตปัญญา เนื่องจากศิลปะเป็นกระจกสะท้อนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภาวะภายใน สู่การเรียนรู้ในมิติใหม่ นำไปสู่การพัฒนาจิต พัฒนาปัญญา และพัฒนาพฤติกรรม

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button