จดหมายข่าว : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      114
ผู้เขียน:      โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า:      92
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตภายในผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่มีรูปแบบ และปราศจากโครงสร้าง แต่ส่งเสริมการเรียนรู้

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button