จดหมายข่าว : จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต : เจาะลึกศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต : เจาะลึกศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      121
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-974-8134-62-8
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      กรกฎาคม 2550
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม จึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะอำนวยให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังจะช่วยขจัด บรรเทาปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติกับทิ้งจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติ คือ "ความรู้ รัก สามัคคี" ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองและส่วนรวม อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญยิ่ง

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button