จดหมายข่าว : นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม
หมวดหมู่:      ทั่วไป
รหัสหนังสือ:      126
ผู้เขียน:      สุวิตา แสงสีหนาท
ISBN-10(13):      978-411-7197-09-3
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์:      มิถุนายน 2552
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

โครงการแผนที่ความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนาพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความดีจากคณะนักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนาที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ที่มีหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วไป โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักคิด กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ ตลอดจนแนวทางอันจะนำไปสู่การเคลื่อนขบวนการเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button