คุณธรรมของความเป็นครู
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      คุณธรรมของความเป็นครู
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      222
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม, อุไรวรรณ ธนสถิตย์
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

บทความวิชาการนี้เป็นความพยายามที่จะนำเสนอแนวความคิดและตัวอย่างที่ดีงามของครูที่มี คุณธรรมมาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง โดยมีข้อแนะนำที่ดีจากนักวิชาการด้านการศึกษาจำนวนหลายท่านทั้งไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการชีให้เห็นถึง “กับดัก” ที่เป็นอุปสรรคต่อการที่ครูจะทุ่มเทเวลาอบรมบ่มเพาะ คุณธรรมให้กับลูกศิษย์ วิธีการที ดีที สุดคือ การยึดพระราชดำรัสด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพี่อเป็นหลักชัยแห่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ครูสามารถเป็นผู้ชี้นำศิษย์ให้มีคุณธรรมและ ไปสู่เส้นทางชีวิตแห่งคุณงามความดี เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีงามของชาติต่อไป

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button