การสอนเรื่องความซื่อสัตย์ตามแนวพุทธวิธี
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การสอนเรื่องความซื่อสัตย์ตามแนวพุทธวิธี
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      226
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม, อภิชาติ หีดนาคราม
ISBN-10(13):      non
สำนักพิมพ์:      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

การทุจริตและการขาดความซื่อสัตย์เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักเรียนนักศึกษา การปลูกฝังให้เยาวชน ของชาติเห็นความสำคัญของเรื่องความซื่อสัตย์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นผู้แต่งยึดหลักการสอนเรื่องนี้ ผ่านบทความย่อยที่จัดทำขึ้น 2 บทความ ได้แก่เรื่อง ตัวอย่างที่ดีของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ ในชีวิตประจำวัน แต่ละบทความ ได้ยึดหลักการอธิบายความตามแนวพุทธวิธีมีการยกตัวอย่างนิทานชาดก โดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก แต่มีวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย เลือกใช้ภาษาที่เยาวชนทุกวัยสามารถ เข้าถึงได้ เพื่อความไม่น่าเบื่อหน่ายของบทความ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button