บทวิจารณ์หนังสือ : วิชาสุดท้าย [ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน]
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บทวิจารณ์หนังสือ : วิชาสุดท้าย [ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน]
หมวดหมู่:      วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 1
รหัสหนังสือ:      230
ผู้เขียน:      รินธรรม อโศกตระกูล, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เป็นสุนทรพจน์ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา และ สฤณี อาชวานันทกุล คัดเลือกมาแปลและเรียบเรียงเป็นหนังสือสองเล่มที่มีคุณค่ายิ่ง ทางด้านจิตใจ สาระสำคัญของสุนทรพจน์ที่คัดเลือกมา แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ บทเรียนชีวิตจาก ประสบการณ์ของเจ้าของสุนทรพจน์ ข้อคิดในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพ และการมองชีวิต/คุณค่า ด้านใน ขณะที อ่านสุนทรพจน์จะได้ความอิ่มเอมในจิตใจ หลังจากอ่านจบแล้วและปฏิบัติตามสิ่งที่ได้อ่าน จะได้รับคุณค่าสมบูรณ์ที่แท้จริงจากการอ่าน

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button