งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้: องค์ความรู้ชุด “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      องค์ความรู้ชุด “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี”
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      393
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-616-7988-05-4
จำนวนหน้า:      303
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

“70 ประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม ..ระเบิดจากข้างใน”  คือ การคัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 70 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างในและนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาประยุกต์ใช้จนได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชน/องค์กรคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธาณชน จะทำให้ทราบแนวคิดและหลักการปฏิบัติในการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมทั้งกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button