งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้: องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      412
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      30
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

องค์ความรู้  สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

“สมดุลชีวิต ฉบับวัยแรงงาน” เป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่เกิดจากการตั้งคำถามว่า “เราจะมีชีวิตครอบครัวที่สมดุลได้อย่างไร?” โดยได้รวบรวมประสบการณ์การดำเนินงานโครงการสมดุลชีวิต และเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 รุ่น พร้อมทั้งเทคนิค วิธีการ ผ่านประสบการณ์

ตรงของผู้นำครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้ครอบครัวต่อไป

หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือนำทางให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้และเข้าใจสมดุลชีวิตในมิติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เวลา รายได้ สุขภาวะ วัฒนธรรมครอบครัว และทำเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก พร้อมแนวทางการปฏิบัติ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยจุดประกายให้ผู้อ่าน

มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และหันมาให้ความสำคัญต่อครอบครัว หน้าที่การงาน และหน้าที่ทางสังคม โดยใช้ความรักเป็นฐานราก หนุนนำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมุ่งไปสู่ความสุข ความสำเร็จ และความดีร่วมกัน
องคความร สมดลชวตสนทกบครอบครว

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button