งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้: การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 6 จังหวัด
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 6 จังหวัด
หมวดหมู่:      วิจัย/ถอดองค์ความรู้
รหัสหนังสือ:      417
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      non
จำนวนหน้า:      112
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

"การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่" เป็นการรวบรวม เรียบเรียงประสบการณ์การดำเนินโครงการจังหวัดคุณธรรม ของทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรจังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นของจุดเริ่มต้นกระบวนการขับเคลื่อน ผลที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ

องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพัฒนาการดำเนินงานและจุดประกายให้เกิดจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น เข้มแข็งขึ้น แผ่ขยายการทำความดีจนเต็มพื้นที่ สร้างสังคมไทยสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button