องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม: พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am i have I can)
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am i have I can)
หมวดหมู่:      องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม
รหัสหนังสือ:      437
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      978-616-443-097-6
สำนักพิมพ์:      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ตีพิมพ์:      มกราคม 2561
จำนวนหน้า:      104
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
อีบุ๊ค:      ::::: ---> ดาวน์โหลดอีบุ๊ค1.pdf
คำอธิบาย:     

หนังสือพัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am I have I can)
เล่มนี้ เกิดจากแรงบันดาลใจของหมอในการเยียวยารักษาน้องๆ
วัยรุ่นที่เข้ามาขอรับบริการคลินิกวัยรุ่นทั้ง 2 แห่ง คือ สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี (ชื่อเดิมโรงพยาบาลเด็ก) และคลินิกวัยทีน
ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล อีกทั้งการดูแลพัฒนาเด็กในรั้วโรงเรียนตามโครงการ Mobile
Unit สู่ชุมชนและโรงเรียน


ประสบการณ์จากกรณีศึกษาเหล่านี้ได้นำามาร้อยเรียงเล่า
ให้เห็นถึงวิธีการในการเยียวยาสร้างพลังบวกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผูกโยงกับหลักวิชาการจิตวิทยาพัฒนาการ การพัฒนาศักยภาพ
สมองในวัยรุ่น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป


Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button