สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๗๗ “ อบต.ดอนแก้ว ต้นแบบความซื่อตรง โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนจัดการตนเองดีเด่น” งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๗๗ “ อบต.ดอนแก้ว ต้นแบบความซื่อตรง โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนจัดการตนเองดีเด่น” งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      29
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000024
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต. ดอนแก้ว ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต. ดอนแก้ว
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอนอบต.ดอนแก้ว, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
เบอร์โทรติดต่อ

081-881-8082

ที่อยู่ ๒๐๐/๒ หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐
Email: Ubon.donkaew@gmail.com
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=c4wV6WqvMG0

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button