สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๒๒ “การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๒๒ “การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      31
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000026
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ  
ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=D-4IX03CQBo (ดูคู่กับตอนที่ 82)

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button