สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๒๑ “อาชีวะวิชาชีพจิตอาสา” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๒๑ “อาชีวะวิชาชีพจิตอาสา” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      33
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000027
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง ผอ.ชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘
รายชื่อบุคคล 1. นางยุภา พรเศรษฐ์
2. นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
เบอร์โทรติดต่อ

032-231-313 แฟ็กซ์ 032-233-148 https://www.youtube.com/watch?v=u8Abeop8mCU

ที่อยู่ 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=u8Abeop8mCU

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button