สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๙๑ “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคาสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนพึ่งพาตนเอง”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๙๑ “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคาสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนพึ่งพาตนเอง”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      49
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000044
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคา จ.ราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายฉัตรชัย ธนิกกุล (นายก)
เบอร์โทรติดต่อ

032-721-008

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=C2AT10mUcbw

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button