สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๑๙๔ “อบต.วัดขวาง กับการขับเคลื่อนความซื่อตรงโปร่งใส”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๑๙๔ “อบต.วัดขวาง กับการขับเคลื่อนความซื่อตรงโปร่งใส”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      51
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000045
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง นายไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย รองนายก อบต.วัดขวาง
นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข ปลัด อบต.วัดขวาง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข
เบอร์โทรติดต่อ

056-991113

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button