สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ตอนที่ ๒๓๖ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.กับการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข”
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ตอนที่ ๒๓๖ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.กับการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข”
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      62
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000056
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล รศ.อำนาจ เย็นสบาย
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 02-664-1000 ต่อ 15920 โทรสาร 02-260-2141

ที่อยู่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ v2
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XDuiJU7LvsQ

วีดีโอ:     
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button