สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ชุมชนบ้านหัวนา
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ชุมชนบ้านหัวนา
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      73
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000065
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง ศรีสะเกษ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายสมพงษ์ บุญบำเรอ ,
พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท Email : aeknarin๒๑๒๒@msn.com, line ID: aeknarin๒๒๐๒
Facebook/วัดจำปา บ้านหัวนา

เบอร์โทรติดต่อ

087-786-5990

ที่อยู่ วัดจำปา เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๓๑๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button