สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ชุมชนริมคลองบางบัว
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ชุมชนริมคลองบางบัว
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      75
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม, ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000067
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

นายประภาส แสงประดับ ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button