สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: ชุมชนบ้านแม่กำปอง
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      ชุมชนบ้านแม่กำปอง
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      76
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000068
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ต.แม่ออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button