สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      78
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000070
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder โครงการจัดการความรู้ ปี 58, file ชุมชนคุณธรรม,folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายสกล กาฬสุวรรณ, นางพรรณี สงแสง

เบอร์โทรติดต่อ

092-989-9952

ที่อยู่ ๕๘ บ้านทุ่งมะขาม ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button