สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์ / E-learning: บ้านควนกุฎ
  PDF Print E-mail
ชื่อเรื่อง:      บ้านควนกุฎ
หมวดหมู่:      แหล่งข้อมูล 70 องค์กร
รหัสหนังสือ:      80
ผู้เขียน:      ศูนย์คุณธรรม
ISBN-10(13):      0000000071
จำนวนหน้า:      0
ภาษา:      ไม่ระบุ
คะแนน:      0 
รูปภาพ:      cover
คำอธิบาย:     
ต้นเรื่อง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล

สมศักดิ์ ทองใส ผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button